Desky Dokument: Huvudkontor mapp synlig för medlemskontor

Du kan skapa en mapp i Desky Dokument med dokument som medlemskontorens kolleger kan läsa.

Skapa en mapp -> dela mappen med medlemskontor-gruppen -> kryssa bort Kan redigera

Nu kan alla kolleger i era medlemskontor (som hör till medlemskontor-gruppen) läsa dokumenten i mappen du skapat.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift