Organisationens gemensamma dokument

Varje organisation som har Desky Dokument har en gemensam mapp som heter organisationens namn.

Alla dokument kollegerna sparar i den mappen är hela organisationens. Mappen har en gräns på 10 GB som standard. Det går att köpa till utrymme till mappen.

I organisationens mapp kan alla kolleger skapa undermappar och lagra dokument.

Utöver organisationens mapp kan kolleger skapa andra mappar och dela dem med utvalda kolleger och externa e-postadresser.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift