Statistik

På Statistik finner man grundläggande statistik. Statistiken är under utveckling och ska inkludera flera parametrar i framtiden.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift