Behåll formatering

kopiera innehåll från en textmodul till en annan utan att förlora textformateringen eller bilderna.

Om du markerar allt material i texteditorn och klickar Kopiera, så kommer både textformateringen och bilderna att vara försvunna då du klistrar in texten i en ny texteditor. Därför måste du kopiera källkoden till texten.

Behåll formatering

  1. Öppna texteditorn med informationen du vill föra över.
  2. Klicka på den lilla pilen på högra sidan för att få fram den andra verktygsraden.
  3. Klicka på "Källa".
  4. Kopiera källkoden på vanligt sätt med Ctrl + A för att markera all text och Ctrl + C för att kopiera.
  5. Öppna texteditorn vart du vill flytta informationen.
  6. Klicka på den lilla pilen på högra sidan för att få fram den andra verktygsraden.
  7. Klicka på "Källa".
  8. Klistra in källkoden med Ctrl + V.
  9. Klicka på "Källa" för att återgå till den normala vyn och se den kopierade informationen med formatering.

Länka till filer i Dropbox

Att länka länka till filer på Dropboxen kan vara behändigt då du har stora filer som du vill sprida, men som inte ryms på Digistoff-servern.Läs mera »

Bädda in länk

Läs hur du kan smidigt bädda in en länk i egen skriven textLäs mera »

Länka sociala medier med ikoner

Läs hur du enkelt infogar länkar till dina sociala medier kanalerLäs mera »

Bädda in media

Vi har skapat ett enkelt sätt att bädda in video och annan mediaLäs mera »