För administratörer till huvudkontor

Lägg till medlemskontor

Välj Medlemskontor från vänster balk. Under knappen Lägg till kontor anger du kontorets namn. Efter att du sparat, är kontoret skapat och finns i listan.

Klicka på medlemskontorets namn för att logga in på det kontoret.

I översta balken ser du vilket kontor du är inne på. Huvudkontorets namn i balken tar dig tillbaka till huvudkontoret.

Via Desky-logon kommer du till Välj Desky-kontor, här listas alla kontor som du har en personlig Desky-inloggning till.

Pennan i medlemskontorlistan öppnar kontorets uppgifter. Samma uppgifter når man via Mitt kontor inne i medlemskontorets vänster balk. Kontorets uppgifter / Mitt kontor består av adress och faktureringsuppgifter för Webbhuset. Faktureringsuppgifterna används när medlemskontoret beställer avgiftsbelagda program och tjänster direkt av Webbhuset.

Du raderar ett kontor med skräpkorgen i medlemskontorlistan. Om det inte går att radera ett kontor, kan det finnas tjänster som bör avaktiveras av webbhuset, ta kontakt med support@webbhuset.fi.

Med Hantera grupper kan du samla medlemskontor till en grupp. Administratörer på ett eller flera utvalda kontor får då rätt att logga in på alla kontor som hör till gruppen.

Bjud in en administratör till ett medlemskontor

Huvudkontoret bjuder in en kollega/administratör till ett medlemskontor.

Välj kontoret ifråga under Medlemskontor. När du inne i det kontoret, välj Kolleger från vänster balk. Under knappen Lägg till kollega anger du e-postadressen till den första administratören. Du kan välja mellan Kollega och Administratör. Administratörer kan bjuda in nya kolleger/adminstratörer till sitt kontor, kolleger har inte den rättigheten. När du tryckt på spara skickar Desky ut en inbjudan till e-postadressen med instruktioner för inloggning och hur ett lösenord skapas.