För administratörer till huvudkontor

Öppna program åt medlemskontor

Vilka program som är tillgängliga och kan öppnas beror på vilket paket huvudkontoret beställt av Webbhuset.

Meddelanden - har alla kolleger färdigt i Desky. Ingår i alla Desky-kontor.

Briox -  inloggningsfönster öppnas av Webbhuset åt de medlemskontor som har Briox-konto. Briox erbjuder huvudkontoret en Klienthanterare, där alla konton är listade med senaste inloggning synlig.

Medlemsregister - öppnas av Webbhuset åt de medlemskontor som huvudkontoret beställer.

Desky Dokument - öppnas av Webbhuset åt de medlemskontor som huvudkontoret beställer.

Webbsajt - öppnas av Webbhuset åt de medlemskontor som har en Digistoff-webbsajt.

Föreningsverksamhet - finns öppnat för alla medlemskontor under NSU, SÖU och ÅUF. Saknas programmet från ett kontor så beställer huvudkontoret programmet.