För administratörer

Kolleger

Kolleger är användare i Desky. En kollega kan vara administratör eller endast kollega. En administratör har fulla rättigheter i Desky medan en kollega har de rättigheter som är tilldelade hen.

Endast administratörer kan administrera Kolleger och Mitt kontor.

Varje kollega måste ha en fungerande e-postadress eftersom inbjudan med inloggning skickas till den e-postadress man anger.

Vi rekommenderar att en kollegas e-postadressen är personlig, inte en e-postlåda som fler personer läser. Funktioner som Meddelanden, Dokument-rättigheter, behörigheter till program och Glömt lösenord fungerar inte som planerat ifall e-postlådan inte är personlig.

I Desky finns det två olika roller som kan förknippas med en kollega; Kollega och Administratör.

Rollen Administratör ger automatiskt fulla rättigheter till alla program, medan rollen Kollega möjliggör att man kan begränsa hurudan åtkomst kollegan ska ha till olika program.

När e-postadress, roll och programåtkomst har angetts klickar man på Spara. Om det är frågan om en ny användare skickas ett automatiskt e-postmeddelande ut med inloggningsinstruktioner. Om det är frågan om en existerande e-postadress i Desky uppdateras uppgifterna.

För att aktivera kontot ska användaren som bjudits in klicka på "Aktivera ditt Desky-konto" i det mejl som skickas ut från Desky. 

När man klickar på "Aktivera ditt Desky-konto" öppnas en länk i webbläsaren där man får ange ett lösenord för sitt nya konto.

Efter att användaren har angett sitt nya lösenord för kontot skickas ett bekräftelsemejl varigenom man kan logga in till Desky.fi