För administratörer

Kontor & medlemskontor

I Desky finns två det två nivåer av kontotyper för en organisation; Kontor och Medlemskontor.

Ett Kontor ligger på en nivå högre och kan skapa flera underliggande Medlemskontor. Exempelvis om din organisation är ett förbund som har medlemsföreningar kommer förbundet ha ett Kontor och alla medlemsföreningar får egna Medlemskontor.

Både Kontor och Medlemskontor har egna unika användare och program som kan användas.                                       

Från ett Kontor kommer man åt att logga in på tillhörande Medlemskontor.

 

I den blåa balken ser man vilket Medlemskontor man är inloggad på. 

Vi har gjort det enkelt att se om man hanterar sitt Kontor eller ett Medlemskontor. I exemplen ovan är man först inloggad på sitt Kontor och sedan loggar in på ett Medlemskontor. Man vet att man är inloggad på ett Medlemskontor då det finns flera namn i den blåa balken. Klickar man på det vänstra namnet (Modellförbundet) hamnar man tillbaka på sitt Kontor.

I det fall när en kollega är inloggad på sitt Medlemskontor syns medlemskontorets namn självständigt i den blåa balken hela tiden.