Organisationens gemensamma dokument

Varje organisation som har Desky Dokument har en gemensam mapp som heter samma som organisationens namn.

Alla dokument kollegerna sparar i den mappen är hela organisationens. Mappen har en gräns på 10 GB som standard. Det går att köpa till utrymme till mappen.

I organisationens mapp kan alla kolleger skapa undermappar och lagra dokument.

Utöver organisationens mapp kan kolleger skapa andra mappar och dela dem med utvalda kolleger och externa e-postadresser.