Ladda upp kontoutdrag och kryssa av fakturor

Under fliken "Fakturor" kan man automatiskt kryssa av betalade fakturor. Det sker genom att man laddar upp en .XML-fil som hämtats från föreningens nätbank. För att få filen från nätbanken krävs att kontot är ett organisationskonto.

Man kan välja att kryssa av alla fakturor på en gång via knappen Referensbetalningar.  Om fakturor hittas får man en förhandvisning av hur många som kan kryssas av per fakturamall. Genom att gå vidare och klicka "OK", kryssas fakturorna av och samma rapport levereras till din e-postadress. Det går även att kryssa av skillt för varje faktura via Ladda upp-knappen på fakturans rad.

Vill man kryssa av fakturor manuellt kan man gå in på fakturans reskontravy och klicka antingen på "stäng"-ikonen (X) för obetald eller "bocka av"-ikonen (V) för betald. Om man håller muspekaren på en ikon kommer en liten beskrivning på vad den betyder. Man kan även klicka på referensnummret för att ange om fakturan är betald, obetald eller makulerad. I den rutan kan man även ange vilken summa som har betalats, om man har kryssat av fakturorna genom att ladda upp bankens fil kommer den summan automatiskt.