Brevutskick

Med Desky kan du skicka brev per post till dina medlemmar. 

Själva brevet är en PDF-fil som du själv skapar. Din PDF-fil får innehålla fler än en sida. Varje tilläggssida kostar extra, se Prislistan.

Börja med att gå till Medlemsutskick -> Brevutskick.

För att skapa ett nytt brevutskick, tryck på Nytt brev

 

Under Nytt brev fyller du i utskickets namn, som syns endast i din lista på utskick. Du laddar upp brevet som en PDF-fil från din dator och du fyller i avsändarens adress. Avsändarens adress skrivs ut på kuvertet tillsammans med mottagarens adress.

 

 

Ditt nya brev sparas i listan. Under brevets namn ser du en förhandsvisning av din PDF-fil. Under "pennan" kan du ändra uppgifterna i brevet.

 

Nu är du färdig att välja vilka medlemmar som brevet postas till.

"Skicka brev" knappen öppnar medlemslistan med alla kort som har en ifylld postadress.

Du skickar alltid ett meddelande till alla medlemmar du har i den aktuella vyn. Vill du skicka till en mindre grupp medlemmar behöver du filtrera fram de medlemmarna. Läs mer om hur du använder kolumner och filter.

 

Tryck på "Nytt medlemsutskick", välj "Brevutskick".

Här väljer du vilket brev du skickar. En sammanfattning visas. Kontrollera att du valt rätt brev, du kan klicka på lilla "ögat" bredvid brevet, och kontrollera att antalet mottagare är rätt.

När du trycker på "Bekräfta & skicka" överförs brevet och listan på mottagare till utskicksoperatören.