Bädda in objekt

Denna manual visar hur man bäddar in ett objekt i en textmodul

 

 

1. Lägg till en textmodul

Börja med att lägga in en textmodul.

 


2. Tryck på Ändra

Tryck på knappen Ändra.


3. Få fram den andra verktygsraden

Tryck på den lilla pilen för att få fram nästa verktygsrad i texteditorn.


4. Tryck på Källa/Source

Tryck på Källa för att komma åt källkoden i textmodulen.

 


5. Klistra in källkoden och tryck på Spara

Klistra in källkoden och spara. Granska sedan slutresultatet!