Behåll formatering

Kopiera innehåll från en textmodul till en annan utan att förlora textformateringen eller bilderna.

Om du markerar allt material i texteditorn i en textmodul och trycker Kopiera, så kommer både textformateringen och bilderna att vara försvunna då du klistrar in texten i en ny textmodul. Därför måste du kopiera källkoden till texten. Denna guide visar hur man gör det, steg för steg.

 

1. Sök fram rätt textmodul

Sök fram textmodulen och tryck på Ändra.


2. Få fram den andra verktygsraden

Tryck på den lilla pilen för att få fram den andra verktygsraden.


3. Tryck på Källa/Source

Tryck på Källa/Source

 


4. Kopiera källkoden

Markera all text i texteditorn och kopiera texten. Tryck sedan på Avbryt.

 


5. Sök fram rätt textmodul

Sök fram den textmodul du vill lägga in materialet i, och tryck på Ändra.


6. Få fram den andra verktygsraden

Tryck på den lilla pilen för att få fram den andra verktygsraden.


7. Gå till Källa/Source

Tryck på Källa/Source

 


8. Klistra in källkoden och spara

Tryck på Källa och klistra in kodsnutten i texteditorn, tryck på Spara.