Inloggning

I denna manual skall vi gå igenom hur man lägger upp en inloggningsmodul på sin hemsida. Inloggningsmodulen är främst till för att medlemmar av en förening skall kunna logga in t.ex. till ett intranät.

 

 

1. Välj rätt sida

Gå till den plats på din hemsida dit du vill lägga upp en undersökning.

Börja med att klicka på "+"-tecknet bredvid "modul"-ikonen för att lägga till en modul

 

2. Välj rätt modul

Välj rätt modul i rullgardinsmenyn. Avsluta med att klicka på spara.

 


3. Hantera inställningar

För att ändra på hur inloggningen visas klickar du på "Inställningar".

 


4. Olika inställningar

Kruxa för de rutor som ni vill att skall visas. Man kan även ändra på rubriken. Avsluta med att klicka på "Spara".

 


5. Hur modulen ser ut

Så här ser inloggningsmodulen ut då man inte är inloggad.