Navigera mellan kontor och medlemskontor

07.10.2021 kl. 16:15
Här kan du läsa hur man till exempel kan logga in på ett medlemskontor från sitt kontor.

I Desky finns två det två nivåer av kontotyper för en organisation; Kontor och Medlemskontor.

Ett Kontor ligger på en nivå högre och kan skapa flera underliggande Medlemskontor. Exempelvis om din organisation är ett förbund som har medlemsföreningar kommer förbundet ha ett Kontor och alla medlemsföreningar får egna Medlemskontor.

Både Kontor och Medlemskontor har egna unika användare och program som kan användas.                                       

Från ett Kontor kommer man åt att logga in på tillhörande Medlemskontor genom att klicka på medlemskontoret från listan.

 

 

Den svarta balken på övre sidan visar vilket kontor du är inloggad på.

För att komma ut från ett medlemskontor och tillbaka till sitt kontor kan man klicka på sitt kontor till vänster i den svarta balken.

 

I det fall när en kollega är inloggad på sitt Medlemskontor syns medlemskontorets namn självständigt i den svarta balken hela tiden. 

Max Simons