Tid

Om du vill ange exempelvis när ett objekt är tillverkat eller  fotograferat, anteckna tidpunkten i det här fältet. Skriver man in en tidsperiod sätter man starttid i det här fältet och sluttid i fältet "Slutdatum".
Det mest allmänna sättet är att man här anger tillverkningsdatumet, medan övriga tidsangivelser kan sättas i fältet Objektets historia.
Tidsuppgifter anges alltid i perioder, dvs en tidsangivelse som har en början och ett slut.

Om man uppskattar tiden eller är osäker kan man uttrycka det genom att ange en starttid och en sluttid. I fältena objektets historia eller i Anteckningar kan man göra förtydliganden.
I anteckningar kan man sätta det som katalogiseraren kommit fram till medan i Objektets historia kan antecknas sådan som kommit fram vid donationen eller ur andra källor.

Observera! Ett objekt har många olika tidsuppgifter, se exemplen nedan:
ankomstdatum, användningsdatum, avskrivningsdatum, byggdatum, datum som angetts på objektet, diariedatum, donationsdatum, fotograferingsdatum, fynddatum, förstörelsedatum, förvärvsdatum, lånedatum, mottagningsdatum, planeringsdatum, publiceringsdatum, rivningsdatum, skanningsdatum, sändningsdatum, tillverkningsdatum, tryckdatum, ägotid, överlåtelsedatum.
(Föremål, Tidsuppgifter, Tidens roll, s. 103)

 

Exempel
En händelse som:

man vet ett exakt  datum på   23.6.1926
Tid: 23 06 1926     Slutdatum:  23 06 1926                       
man vet skedde under 1920-talet, dvs tidsperiod
Tid: 1920               Slutdatum:  1929
man inte vet men kan uppskatta
Tid: 1890               Slutdatum : 1910
man endast kan uppskatta årtalet
Tid: 1910                Slutdatum:  1910
skedde någongång under ett århundrade
Tid: 1800                Slutdatum:  1899

 

Slutdatum

se informationen i fältet Tid

 

Objetets historia

Här antecknar man objektets historia före det kom till museet / arkivet. Nedan exempel på olika uppgifter man kan anteckna.

Ägandehistoria:  tidigare ägare, platsen, tidsuppgifter för ägandet, hur övergick ägandet (donations, köptes och vilken summa), 
Tillverkningsinformation: vem har planerat, tillverkat objektet samt tidsuppgifter för tillverkningen, platsen för var det är tillverkat, varför är det tillverkat.

Exempel:
Bruden har sytt skjortan som bröllopsgåva till brudgummen. 
Tilläggsinformation om tillverkningen: teknik, recept, provexemplar, skisser, gjutformar,
Exempel:  
Broderierna på duken har gjorts med kedjestygn, fiskbensstygn, langettstygn, stjälstygn och millefleurstygn. Som lappar har man använt Marimekkos tryckta tyger och  de har sytts ihop på symaskin.

Användningshistoria samt Bruksanvisning eller funktionssätt: beskrivs i fältet Användningssyfte 

Tillhörande historiska uppgifter exempel: 

Exempel:
Båtbygge var ett traditionellt manligt arbete, och därför var en kvinnlig båtbyggare en kuriositet.

Vid behov kan man bifoga informationen som en bilaga i pdf- eller odt-format. Anteckna gärna i textfältet "Se bilaga" eller dylik text, om du bifogar en bilaga. Varje bilaga bör innehålla en typ av uppgifter, exempelvis en ritning, en historisk uppgift osv.

(Föremål, Historiska uppgifter, s. 39-48)

 

Kontextuppgifter

Tilläggsinformation om objektets historia

Uppgifter om händelser relaterade till objektets historia, såsom information om tillverkning, skapelseprocess, ägare, säljare, förhållande och andra detaljer. Anteckna även historier och berättelser som är relaterade till objektet. Vid behov kan man bifoga berättelserna som en pdf.   
• Varför tillverkades objektet?
• Vem tillverkade det?
• Vem ägde eller sålde objektet? Varför?
• Vem använde objektet och för vilket ändamål?
• På vilken plats vet man att objektet funnits?

Exempel
Erika Hass familj var tysk. Modern tyckte om att väva, i synnerhet ryor. Det vävdes ryor till familjens alla fem döttrar och de valde själva motiven. Erika Hass ville ha en Uraisrya. Under kriget tvingades familjen flytta från Kexholm tillbaka till Tyskland och vidare till Wien. Familjens hushållerska postade alla fem ryor till Wien, men endast Erika Hass rya kom fram. De som vävt ryan har antecknat sina namn på ryans baksida.

(Föremål,Tilläggsinformation om objektets historia, s. 56-57)

 

Sammanhörande objekt

 

Används för att ange uppgifter om andra museiobjekt som anknyter till objektet.
Ange nummer på objektet, namn och typ av relationen till det objekt som katalogiseras.

Nummer för ett annat objekt som hör ihop med det objekt som katalogiseras.
Fotografi: Ett relaterat objekt kan vara till exempel en råkopia av ett fotografi som ingår i en annan samling, fotografier som beskriver insamling av föremål eller ett motsvarande objekt som erhållits i samband med ett annat förvärv.

Typ av relation
Termförteckning: annat samband, avgjutning, del, del av helhet, det ena objektet av ett par, dia av original, dia av reproduktion, duplikat, fotografi av objekt, fragment, förarbete, förfalskning, holotyp, kopia, likadan, miniatyr, modellexemplar, negativ av originalet, negativ av reproduktion, original, parallellfoto, paratyp, prototyp, reprodia, reprokopia, repronegativ, råkopia av original, råkopia av reproduktion, serieprodukt, skiss, studie, typexempel. 
(Sammanhörande objekt, Fotografi s. 43 ff och Föremål s. 48 ff)

 

Beskriv relationen

Exempel:
- Pudret, läppstiftet och nagellacket har tillhört samma person och använts samtidigt.
- Föremålen har insamlats och inlämnats till Finlands nationalmuseum av samma person under fortsättningskriget.
- Fotografiet är taget när den katalogiserade ryan vävde

(Föremål, Beskrivning av relation, s. 49) 

 

Användningssyfte

Används när man beskriver Användningssätt och Användningssyfte: information tom hur denna typ av objekt har använts och till vad.

Användningssyfte.
Föremål: Höbärgning
Fotografi: Undervisning, pressbild

Användningssätt
Föremål: Ljussaxen förvarades på underlaget för ljussaxar. Ljussaxar användes till att
               förkorta ljusveken.
Fotografi: Fotografiet har använts i en krigstida propagandatidning


Bruksanvisning eller funktionssätt:
Föremål: Bönorna hälls ner i kvarnen via luckan upptill. Bönorna mals när man vrider
               veven. Det malda kaffet faller ner i lådan under kvarnen.
 

(Föremål, Användningshistoria,s. 46)
(Fotografi, Användningshistoria,s. 42)