Personer och aktörer

Aktörer är de som på något sätt är anknutna till objektet. Det kan vara personer, persongrupper eller organisationer. 
Upphovsman är den som har skapat materialet, ex. fotografen eller tillverkaren.
Ägaren är den äger originalmaterialet.
Utgivaren är den som ger ut materialet här, ex. en förening.

Då det gäller samlingar kallas upphovmannen Arkivbildare, se skapa Samling.

 

Aktörens roll

I rullmenyn finns den här listan, där du kan välja lämplig roll för Aktören.
Listan är inte komplett så det finns möjlighet att sätta till roller som saknas. Kontakta i så fall administratören.

ägare, utgivare,upphovsman, aktör, användare, användare av logotyp, arkitekt, arkivbildare, avsändare, beskrivet objekt, beslutsfattare, beställare, byggherre, chaufför
deponent, donator, finansiär, forskare, fotograf, fältarbetare, föredragare, författare
förläggare,förmedlare, gjutare,gåvogivare,handläggare av ärendet, illustratör, importör
insamlare, intervjuare, intervjuperson, inventerare, katalogiserare, konservator, konstnär
kurir, leverantör, licensägare, ljudplanerare, ljusplanerare, lånebeslutstagare, lånegivare
låntagare, manusförfattare, mottagare, planerare, platsens ägare, producent, rammakare
redaktör, reparatör, skannare, skribent, svarare på frågeformulär, säljare, tecknare
tidigare ägare, tillverkare, tonsättare, tryckare, underleverantör, upphandlare, upphittare
upprättare, ursprunglig ägare, utgrävare, utgrävningsledare, varumärkesinnehavare
ägare till det ursprungliga materialet, överlämnare
(Föremål, Personuppgifter, s. 118)

 

Aktörens namn

Skriv alltid på samma sätt och gärna Efternamn, Förnamn, Förnamn

 

Aktörens uri

Infoga en internetlänk till information om Aktörer