Objekt

Under Objekt visas de objekt som finns i Katalogen. Genom listan kan man söka, sortera  och öppna objekten.

Som standard kan man automatiskt filtrera ut Alla objekt och Alla samlingar via knapparna ovan. Vyn Alla objekt är alltid filtrerad från start på Är en samling: Av. Alla samlingar-vyn är från start filtrerad på Är en samling: På.

Om man har skapat en samling kommer även denna in som en egen filtrering eller vy (Bibliotek i bilden ovan).

För att sortera bland objekten så klickar man på den kolumn man vill sortera efter och genom att klicka en gång till så sorteras objekten andra vägen. För att sök Skrivar man in söktermen i fältet under kolumnnamnet och trycker enter på tangentbordet. Andra typer av kolumner kan man filtrera genom att välja ett värde.

Kolumnerna och listan i bilden ovan är filtrerad att objekten ska vara av typen Bild och inte vara en samling.

I text-fält kan man även söka tomma fält med genom att söka på "!" och icke tomma fält genom att söka på "!!".

 

Visa kolumn

För att söka på andra fält i Katalogen kan man välja ett en kolumn från menyn Visa kolumn som finns på vänstra delen av listans sidfot. Välj ett fält ur menyn så dyker den upp längst till höger i objektlistan och då går det även att söka eller filtrera och sortera på den kolumnen.

Sidfoten visar även hur många objekt som visas i listan samt andra funktioner till höger.

 

Massändra

Funktionern Massändra gör att man kan ändra en del värden för all objekt i listan ovan, samma värden fylls således i på alla objekt. Om man vill ändra på endast en del av objekten kan man även söka på kolumner i lsitan och endast massändra på de hittade objekten.

 

Ladda ner

Genom knappen Ladda ner kan man hämta listans objekt i olika dataformat. Man kan antingen välja listans nuvarande kolumner eller alla.

 

Objektvyn

Genom att klicka på t.ex. namnet på ett objekt öppnas formuläret och alla uppgifter visas.