Medlemmar

Under medlemmar fliken ser du över all information som finns i ditt medlemsregister. Här kan du skapa unika vyer för att få översikt över specifik information.

Lägg till ett kort

Läs här hur du lägger eller ändrar på ett kort i ditt medlemsregister.Läs mera »

Skapa vyer

En vy visar specifik information i medlemsregistret. Läs här hur du kan skapa en egen vy för just den information som är relevant.Läs mera »

Lägg till och hantera kolumner

Läs hur du kan lägga till, flytta, ta bort kolumner i en vy.Läs mera »

Sortera och filtrera i en vy

Läs hur du enkelt kan sortera och filtrera i en vy.Läs mera »

Editeringsläge

Varje gång du gör en ändring i en vy stiger du in ett editeringslägeLäs mera »

Avancerad sök

Det går att söka mer avancerat i Medlemmar-listan. Du gör sökningar med tecken i kolumnernas sökfält.Läs mera »

Flytta ditt medlemsregister till Desky

Instruktioner för hur din excel fil behöver se ut för kunna importas till DeskyLäs mera »

Ladda ner en vy

Läs hur du kan ladda ner specifik information som till exempel medlemmarnas email adresser.Läs mera »