Lägg till ett kort

Läs här hur du lägger eller ändrar på ett kort i ditt medlemsregister.

 

  • Navigera till "Medlemmar" och klicka på 
  • För att ändra på ett kort - klicka på ett kort i listan
  • För- och efternamn samt postnummer är den enda obligatoriska informationen som måste finnas med för varje nytt kort som skapas.
  • Varje informationsfält i kortet blir sök- och filtrerbar i medlemslistan. Därför är det fördelaktigt att ha så mycket data som möjligt redan i det här skedet. Du kan också lägga till egenskaper.

 

Adress

Man kan ange tre olika adresser; en primäradress, faktureringsadress och leveransadress. Primäradressen används i de fall när man inte kruxar i fakturerings- eller leveransadress. Emellertid kan man ha olika adresser sparade under både fakturerings- och leveransadress och kruxa i dem senare när de blir aktuella att användas

Fakturering

Det är mycket viktigt att välja med vilken metod faktureringen sker. Med Inte valt går det att fakturera men fakturan måste manuellt laddas ner. Läs här hur det går till.