Skapa en samling

Utformningen är likadan och fälten de samma som när man sparar ett enskilt objekt.
Informationen om en samling kan variera men åtminstone följande uppgifter/fält kan vara bra att fylla i


Grunduppgifter
Namn på samlingen och vem som namngett den. Samlingens skapare är Arkivbildaren.
En arkivbildare kan vara en sammanslutning eller en privat person.
Kort beskrivning av vad samlingen är och innehåller. (Uppge antal obejkt i samlingen i fältet Antal delobjekt) 
Signum

Beskrivning
Sammanfattning över innehållet
Platsbeskrivning. Kommer samlingen från en särskild plats eller beskriver innehållet en
  särskild plats.

Historia
Tidsuppgifter. Vilken tidsperiod omfattar samlingen
Objektets historia. 
Kontextuppgifter.
Aktörer. Den som har skapat samlingen är Arkivbildare, exempelvis en fotografi- eller föremålssamling. I samlingen kan sedan finnas flera olika upphovsmän till de enskilda objekten; flera olika fotografer eller tillverkare av föremål.
I samlingens namn ingår ofta/alltid Arkivbildarens namn.
 

Förvärv och placering
När förvärvades, skapades samlingen
Varför kom samlingen till museet/arkivet
Placeringen

Bilagor
Finns det avtal som hör till samlingens förvärvande eller övriga dokument
Mindre samlingar kan kanske fotograferas

 

Skapa objekt under samling

Om man har en samling vald och skapar ett nytt objekt så kommer fältena: Samling (Ingår i samlingen), Rättighet, Postnummer och samlingens aktörer att förifyllas. Dessa värden läggs till eventuella standardvärden i inställningarna.