Nytt objekt

Typ av objekt

I det här fältet görs en grovindelning av objekten. Grovindelningen är viktig när man sedan söker olika objek, inte enbart i Katalogen utan även i andra program.
Exempel; är objektet du katalogiserar ett fotografi eller ett föremål, se listan nedan och välj i programmets rullmeny rätt "Typ av objekt"

Termförteckning: annan typ, arkivmaterial, bebyggd miljö, byggnad, dokument, fotografi, föremål, konstverk, ljudinspelning, naturmiljö, prov, rörlig bild, tryckt publikation.
(Föremål, Objekttyp, s.15)

Under Eget format, finns möjlighet att fylla i mera specifierade typer av objekt. 
 

Titel, namn, benämning

Objektets namn kan vara ett dialektalt uttryck, ett slanguttryck, ett gammalt namn eller ett namn som inte längre används, ett namn på annat språk eller ett ursprungligt katalogiseringsnamn

Objektets titel är ett namn som en konstnär, tillverkare eller samlare gett ett objekt då det kommit till eller namn som getts senare och som är allmänt förknippat med objektet. Titel kan anges för konstverk, fotografier, byggnader, föremål, rörliga bilder, ljudinspelningar, böcker eller handlingar. (Föremål, Titel, s.19)

I allmänhet anges objektnamn med ett substantiv i grundform.  
Objektet kan namnges på ett detaljerat eller ett allmänt plan. Vid namngivningen går man ofta från ett allmänt namn mot en mer exakt och specifik definition (t.ex. möbel -> stol -> länstol). Samma objekt kan få olika namn beroende på objektets kontext (t.ex. kan en mugg vara en souvenir eller ett konstverk). 

Om ett fotografi saknar ett etablerat namn eller en titel som fotografen eller en annan aktör gett i det ursprungliga användningssammanhanget, anges fotografiets motiv, det vill säga en beskrivning av bildens innehåll på högst en mening. (Föremål, Objektnamn,s. 17-18)

 

Exempel:
Namn eller benämning - docka, bordduk, traktor, rya, bok
Titel - Peugeot 206, Bröderna Karamasov,

Observera! Alla objekt har inte en titel 

 

Namn- eller titeltyp

I rullmenyn i programmet finns en begränsad mängd med titeltyper. Nedan finns den förteckning på termer som ingår i Museiverkets katalogiseringsanvisningar.

Titeltyp - termförteckning: allmänt känt namn, modellnamn och/eller nummer, motiv, namn gett av användare, namn gett av byggherre, namn gett av fotograf, namn gett av katalogiserare, namn gett av konstnär, namn gett av planerare, namn gett av samlare, namn gett av upphovsman, namn gett av ägare, produktnamn, serienamn, titel
(Föremål, Titeltyp, s.19-20)


I rullmenyn i programmet finns en begränad mängd med namntyper. Nedan finns den förteckning på termer som ingår i Museiverkets katalogiseringsanvisningar.

Namntyp - termförteckning:  allmänt använt namn, arkivnamn, artnamn, dialektalt namn, egennamn, gammalt namn, klassificering, konstverkets huvudklass, konstverkets specialklass, namn på annat språk, namn som getts av användaren, namn som getts av museet, särskilt namn, taxonomiskt namn, tidigare namn, typnamn, typologiskt namn, ursprungligt katalogiseringsnamn. (Föremål, Namntyp, s. 18-19)

 

Ingår i samling

Om det finns samlingar skapade kan man välja att objektet hör till en viss samling.

 

Signum

Objektets nummer eller signum. Objektnumret kallas ofta för bland annat förvärvs-, diarie-, inventarie-, bild- eller föremålsnummer eller filnamn. 
Har objektet fler nummer, exempelvis tidigare katalogiseringsnummer, så anteckna det i fältet Övriga nummer

Exempel:
TMM22606:30
152:3c
K11681
1358
NAA2:

(Föremål, Objektnummer, s. 15-16)

 

Ladda upp bild

 Den bild som laddas upp som objektets visiningsbild kan ha maximal dimension 1280 pixlar på den längsta sidan.

Om möjligt så använd de mått som finna.fi rekommenderar,  bredd 1200px, höjd 1080px

I BILAGOR kan du ladda upp filer som har en storlek på max 7 Mb per fil. Det finns ingen gräns för antal bilagor men observera att i Katalogen kan sparas totalt ca 1 Gb material.

Spara dock originalfotografier i en egen fotomapp på datorn. Namnge fotografiet med objektets nummer och namn. 

Exempel: 323. Besman

Spara gärna fotografier på åtminstone 2 separata ställen, exempelvis på extern hårdskiva (2 olika ställen) eller i "moln" och på extern hårdskiva. Inte på CD/DVD skiva eller på USB! Anteckna var fotografierna sparas så att informationen om placeringsuppgifterna är allmänt kända i er förening/styrelse. 
Originalfotografierna får gärna sparas i jpeg eller i tiff. Behöver man göra ändringar så skapa då en kopia av originalfotot.