Sammanfattning 

Fotografi:  anteckna här fotografiets innehållsbeskrivning, dvs vad syns på bilden, mera utförligt än vad som gjordes i fältet Kort beskrivning. Finns det uppgifter som inte kan vara publika, men som trots allt behöver nedtecknas, så anteckna dessa i fältet Anteckningar.
När man beskriver innehållet i ett fotografi eller en målning betraktas de framifrån. Då beskrivs objektet med begreppen förgrund, bakgrund, högra kanten, vänstra kanten,övre delen. (Fotografi, Innehållsbeskrivning, s. 65)

Övriga objekt: Här kan man, vid behov, beskriva lite mera utförligt innehållet i ett
dokument, en tidningsartiklar eller en bok. 
Renskrivning av innehållet kan göras i fältet Textinnehåll.

 

Ämnesord

Ord som beskriver objektets innehåll, kontext, betydelse, utseende eller andra egenskaper.
(Fotografi, Ämnesord, s. 70)

Vilka "ämnesområden" hör ihop med föremålet eller syns på fotografiet. Ämnesord kan användas vid sökning av olika objekt och därför är det bra att ange flera ämnesord. 
Mycket viktiga speciellt när man beskriver fotografier eftersom de innehåller en mängd med olika sorters information. Ämnesorden hämtas från KOKO-ontologin och när du börjar skriva föreslår programmet olika alternativ. De angivna ämnesordet kan tas bort genom att klicka på ordet.
Observera! Ibland fungerar inte kontakten till finto.fi och då föreslår inte programmet ämnesord.  Pröva igen senare.  Om problemet fortgår kontakta Digihem eller webbhusets support.


Exempel:
Ett fotografi av en stuginteriör, med människor, krukväxter och en hund.
Ämnesord: interiörer, husdjur, mode, blommor (krukväxter), kläder, köksinredningar

 

Anteckningar

Information om objekt som eventuellt inte kan vara offentligt men som behöver antecknas.
Uppgifterna kan också vara sådana som behöver noteras men som inte kan antecknas i de övriga fälten i Katalogen. Här kan man också anteckan kommentarer om objektet av besökare, forskare eller personer som arbetar med samlingarna.

 

Url

Ett fält där man sparar internetlänkar till mera information om objektet
- Här kan man sätta länken till exempelvis material som finns sparat i  "moln"
- länkar till material som på något sätt tangerar objektet
- länkar till exempelvis tidningsartikel
Spara informationen om länkarna i Anteckningar, ifall länken upphör att gälla.

 

Fysisk beskrivning

Beskriv hur objektet ser ut. Här kan antecknas även saknade delar mm. Ange även märkningar, material och färger. Vid behov kan ex. märkningar fotograferas och sparas som en bilaga. Ramar och stöd kan beskrivas vid behov, se exemplet nedan.

Ämnesområden som kan besvaras:
• Vilken form har objektet? • Hur och på vilka ställen har objektet dekorerats? • Hur är objektet monterat? • Hur är det konstruerat? • Vilka färger har använts? • Vilken skala har använts?

Objektets vänster och höger fastställs ur objektets perspektiv och inte ur betraktarens. Vänster och höger fastställs till exempel för en skulptur så att man ställer sig bredvid skulpturen vänd mot samma håll. Då är skulpturens höger samma som betraktarens höger. Termerna till vänster och till höger används inte. Till exempel fotografier och målningar betraktas framifrån. Då beskrivs objektet med begreppen förgrund, bakgrund, högra kanten, vänstra kanten, övre delen.

Exempel
- Ett svartvitt fotografi limmat på en grön skiva av kartong.  
- En tjock ylletröja med flera påsydda lappar och förlängda ärmar som har tillhört en man.
  De stickade lapparna är olika och hör inte ihop, och de har sytts fast med grova stygn.
  Själva tröjmodellen är enkel och tröjan är stickad med 4 räta och 1 avig maska, med
  ofärgat garn och rätt tunna stickor. Fållens resår och den lilla ståndkragen är stickad med
  2 räta och 2 aviga maskor. På vänstra axeln finns ett knäppbart sprund. Tröjan är smutsig
  och har rispats på flera ställen.    (Föremål, Fysisk beskrivning, s. 62)

Temförteckning: märkningar
konturmärkning, bomärke, märkning för vikkant, brännmärke, datering, dekoration, djupstämpel, etikett, gjutmärke, graffiti, gravering, initialer, klistermärke, licens, logotyp, monogram, motto, märkning, namn, poststämpel, produktnamn, provtrycksmärke, reliefstämpel, runskrift, serienummer, sigill, signatur, signering, skrift, storleksmärkning, stämpel, tillverkningsland, tillverkningsmärke, tvättmärkning, underskrift, upphovsrätts-märke, upplagenumrering, vapen, varumärke, vattenstämpel, ägarmärke
(Föremål, Märkningstyp, s. 72)
 

Dimensioner

Ange här främst yttre mått och vid behov kan du anteckna vilken del på ett föremål du beskriver. Ange måtten enligt standarden längd x bredd x höjd. Ange gärna framför siffran vilket mått du avser L 25 x B 15 x H 15  eller "djup" när det anges. 
Här finns också möjlighet att spara de här uppgifterna i form av en ritning, skiss eller utförligare fysisk beskrivning samt  måttangivelser som en bilaga i PDF-format

 

Platsbeskrivning

Ett föremål kan förknippas med flera platser. Endel platser kanske inte längre finns (gård) och behöver därför förklaras var den funnits och vad platsen kallades eller kallas idag. De här uppgifterna antecknas dels i fältet Objektes historia men här antecknas mera specifika upppgifer om själva platsen.

Exempel på olika platser
Termförteckning: anskaffningsplats, användningsplats, fotograferingsplats, byggnadens läge, donationsplats, fyndplats, huvudsaklig användningsplats, insamlingsplats, plats för upprättande av dokument, svarsplats, tillverkningsplats, ursprunglig användningsplats, överlåtelseplats

(Föremål, Platsinformation, s. 108)

 

Exempel:
Huset är beläget på gammal åkermark som senare förvandlats till skog.

Själö (på finska Seili) är en ö i Nagu, Pargas stad. Ön ligger i Skärgårdshavet, i södra delen av Erstan, ca 30 kilometer söder om Åbo. Ön är på längsta stället ca 2,5 kilometer lång och på bredaste ca 1,5 kilometer bred. Själös area är ca 1,6 km². Själö ingår i det nationellt värdefulla landskapsområdet Erstan–Själö. Själö är känd för sin sjukhushistoria. Åtminstone sedan 1600-talet har det funnits ett spetälskesjukhus på ön och senare också ett mentalsjukhus. Sjukhuset lades ner 1962. I dag har Skärgårdshavets forskningsinstitut, som är underställt Åbo universitet, verksamhetslokaler på Själö. År 1624 transporterades Sankt Görans hospitals kyrka till ön från Åbo och år 1733 byggdes en ny träkyrka i dess ställe.

 

Postnummer

 

Koordinater

  1. Öppna Google maps och sök fram punkten.
  2. Högerklicka på platsen, i menyn visas koordinaterna som första alternativet.
  3. Genomk att klicka op koordinaterna i menyn kopieras dom till urklippet.
  4. Klistra in värdet i fältet ovan.
Hitta och söka koordinater
 

OBS! Punkt (.) används som decimaltecken medan kommatecken (,) används som skiljtecken mellan koordinaterna.
Det första värdet är latitudkoordinater och andra longitudkoordinater.

 

Språk

Svenska, finska eller engelska

Format

Här fyller man i egna förhandsinmatade format,vilket man kan göra på Katalogens ingångssida, under ikonen "Egna format". För exempelvis fotografier kan det vara bra att kunna ange hurudant fotografi som avses, ex. bildfil, diabild, negativ, pappersbild. 

I Katalogiseringsanvisningaran för fotografi, finns en förteckning över olika tekniker, se
Fotografi, Tillverkningsinformation, Teknik, s. 40-41.

 

 

OCM

Outline of Cultural Material,är ett klassificationssystem från 1940-talet. Idag finns även andra klassifikationsmöjligheter men har din förening använt OCM kan ni fylla i koderna här.

Exempel
407 Jordbruksmaskiner