Egna format

Under Egna format kan man skapa de speciella format som den egna samlingen innehåller. Ett eget format per objekt kan sparas. Från start finns formaten: Bildfil, Diabild, Negativ, Pappersbild. Dessa kan utökas eller raderas efter behov.

Exempel:
Vykort, Glasnegativ