Kort beskrivning, sammandrag

Texten i det här fältet berättar lite mera om innehållet äv vad Titel/Namn/benämning gör. Objektet kan beskrivas med ungefär 1-2 meningar.  Informationen i det här fältet kan användas för att visas på olika plattformer, så därför är det viktigt att fylla i det här fältet.

Nedan ses några exempel och i Finna (finna.fi)  kan Erik Hägglunds fotosamling fungera som exempel på hur "Kort beskrivning" kan användas. Meningen under TITELN innehåller lite mera beskrivning och som förtydligar fotografiets innehåll. Klicka här. 

Samma innehållsbeskrivning finns i fältet "Sammanfattning" under fliken Beskrivning men där kan innehållsbeskrivningen göras längre. 

Fältet Kort beskrivning är inte en upprepning av fältet Titel, men kan delvis innehålla samma information

Exempel:
Fotografi 
Titel/namn/benämning - Maria Johnsson stuga i Skogbacka by, Skogbacken.
Kort beskrivning - Maria Johnsson och hennes syster Lisa fotograferade år 1916 utanför stugan i Skogbacka. På trappan sitter Marias katt. 

Fotografi
Titel/namn/benämning - Interiör av Mononens skobutik
Kort beskrivning- Mononens skobutik fotogaferad inifrån. Emil Ilvonen sitter bakom disken. Butikens hyllor är fyllda med skidpjäxor och andra skor. (Fotografi, Innehållsbeskrivning, s. 65)
 

Föremål
Titel/ namn/benämning - Sockerskål
Kort beskrivning - Sockerskål av bleckplåt tillverkad av Karl Karlsson i Vasa år 1903.
Sockerskålens handtag har en för Karl Karlsson typisk utformning.

 

Antal delobjekt

En kaffekopp med fat är 2 delar. Fyra likadana gafflar är 4 stycken INTE 4 delar
Observera!  En stol vars ben har lossnat är 1 föremål och därför antecknas inte den uppgiften i det här fältet. Uppgiften om att benet lossnat anges i Fysisk beskrivning.
.(Föremål, Antal objekt, s. 22) 
Separera, vid behov, alltid med samma skiljetecken, ex.kommatecken. 

Exempel:
5 delar,  a, b, c,  1:1-7, 1

Om objektet består av enbart 1 del, dvs det är 1 objekt, behövs inte den informationen fyllas i. 

 

Beskrivning av delobjekten

Informationen om saknade delar beskrivas kort här men antecknas i fältet Fysisk beskrivning

Exempel:
Kaffeservisen består av 5 delar; 3 kaffekoppar och 2 fat. Ett fat saknas

 

 

Rättigheter

CC Erkännande
CC Erkännande-DelaLika
CC Erkännande-IngaBearbetningar
CC Erkännande-IckeKommersiell
CC Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika
CC Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar
Public Domain Mark (PDM)
Förbehåll: Material med förbehåll men fri tillgång
Förbehåll: Material man måste betala för att få tillgång till
Förbehåll: Material man måste ha tillstånd eller registrera sig för att komma åt

 

Rättighetsinformation

Anteckna uppgifter som hör till rättigheterna och vad rättigheten innebär samt vem som innehar rättigheten.

Exempel:
- Organisationen har rätt att använda fotografiet endast för internt bruk.
- Publiceringsrätt gäller tryckta publikationer.
- Fotografiet får användas gratis i museets egna publikationer
- Upphovsrätten är inte känd.
- Avtal har inte ingåtts om upphovsrätten
(Föremål, Tilläggsinformation om rättigheter, s. 37)

 

Synlig

Av

Övriga titlar och namn för objektet

Ange här övriga namn för objektet eller övriga titlar. Anteckan i ordningsföljd; 1, Titel-eller namntyp, 2. Namn eller titel; 3. Förklaring. Du kan anteckna flera olika namn eller titlar.

Exempel:
- Dialektalt namn; Bölotre; namnet har varit vanligt i kommunen NN och används ännu
  idag. 
- Namn gett av ägaren; Bölotre för vänsterhänta; den tidigare ägaren har inte sett
  motsvarande förmål någonstans och namngav föremålet.

 

Övriga nummer

Objektets alternativa nummer, som inte är objektets egentliga nummer.

Övrigt nummer kan bestå av objektets tidigare nummer (som t.ex. ett annat museum angett), ett gammalt inventarienummer, diarienummer, ett nummer som långivaren eller ägaren gett. Det kan också vara en nummer som upphovsmannen angett (nummer som en arkitekt angett för en byggnad eller ritning) 

Anteckna nummern, vilkenslags nummer det är samt eventuell kort förklaring

Termförteckning:
arkivkod, diarienummer, fornlämningsnummer, fyndnummer, fältnummer, föråldrat nummer, gammalt nummer, nummer av tidigare ägare, nummer i en annan organisation, odefinierat nummer, okänt nummer, parallellnummer, serienummer, tillfälligt nummer, ursprungligt nummer

(Föremål, Övrigt nummer och Typ av övrigt nummer, s. 16-17)

 

Uri

Uri:n är en del av objektets unika identifikation. I fältet sparas automatiskt ett tekniskt id.

Logg

Information om det tekniska id:t. Om objektet se som en samling och uppgifter om när och vem som skapat och ändrat objektet.

 

Textinnehåll

Här kan man renskriva dokument som är skrivna för hand, och därför kanske svårtolkade, exempelvis brev och protokoll.