Egenskaper

I medlemsregistret går det att lägga till egna egenskaper utöver de som går att välja bland i medlemslistan. Klicka på Egenskaper och sedan Skapa ny grupp.

Som exempel skapar vi en ny egenskapsgrupp som vi kallar Medlemstyp. Målet är att lägga till två medlemstyper till gruppen; Juniormedlem och Seniormedlem och sedan lägga till dessa egenskaper på några medlemmar och filtrera fram dem och spara resultatet som en ny vy. Man skapar alltså först ett beskrivande namn för gruppen och sedan läggs egenskaperna till.

Klicka på Spara och sedan Lägg till egenskap.

Vi lägger till egenskaperna Juniormedlem och Seniormedlem. Räckvidd gäller endast Kontor som har Medlemskontor och vill kunna skapa egenskapsgruppen med egenskaper färdigt åt sina medlemskontor. Vi väljer här att Räckvidd ska vara Egen eftersom den bara ska gälla för det aktuella kontoret.

Nu har båda egenskaperna lagts till i gruppen Medlemstyp. Till näst vill vi kunna tilldela dessa egenskaper till våra medlemmar. Klicka på Medlemmar.

Klicka sedan på ett kort i medlemslistan för att ändra kortet och kunna kruxa för egenskaper.

Till höger syns Egenskaper där gruppen Medlemstyp och egenskaperna Juniormedlem och Seniormedlem finns att välja bland. Kruxa för och spara ändringen.

Till näst plockar vi fram kolumnerna Juniormedlem och Seniormedlem genom att klicka på Ny kolumn nere i högra hörnet.

Vi får då en klar översikt över vilka medlemmar som är Juniormedlemmar respektive Seniormedlemmar, eller de som inte hör till någondera. Observera att man effektivt kan kruxa för direkt i listan huruvida en medlem ska hör till en egenskapsgrupp eller inte.

Till slut kan man spara vyn med ett eget namn för att snabbt komma åt den. Det är inte obligatoriskt att spara. Se artikeln om Kort & Vyer för mera information.