Inställningar

Under inställningar syns de inställningar som är ikraft för tillfället.

Ändra prioriterade fält

Prioriterade fält är sådana som man sätter extra värde på att fylla i. Sådana kan man ställa in att vara "fasta" fält och alltid synas i objektets formulär. De fälten flyttas från sin plats överst i fomruläret. Sex stycken fält kan man ställa in som prioriterade.

I bilden är Rättighet insatt som ett prioriterat fält.

Klicka på knappen Ändra prioriterade fält för att ange vilka fält och i vilken ordning de prioriterade fälten ska komma.

 

Ändra inställningar

Genom att klicka på knappen Ändra inställningar kan man ange vilket värde som förifylls när alla nya objekt skapas. De fälten som man kan ange ett förifyllt värde för är: Månad, År, Får visas publikt, Platsbeskrivning, Rättighet, Typ av objekt, Språk och Format. Utöver dessa kan man ange sex aktörer med deras roll, namn och uri. Av dessa sex är tre viktigare med de fasta rollerna: utgivare, upphovsman och ägare.

Exempel:
I en samling som en förening äger men tagna av samma fotograf.
utgivare: Föreningens namn r.f.
ägare: Föreningens namn r.f.
upphovsman: Fotografens namn
fotograf: Fotografens namn

Varje nytt objekt som skapas med inställningarna i exemplet ovan skulle får de angivna aktörerna förifyllda under Aktörer-bladet.

Dessa inställningar skrivs eventuellt över av en samlings ärvda värden.