Ladda ner en vy

Läs hur du kan ladda ner specifik information som till exempel medlemmarnas email adresser.

Ladda ner en vy

  • På knappen Ladda ner nere till höger under medlemmar fliken kan du ladda ner medlemmars info.

Du kan välja mellan att ladda ner:

  • Nuvarande vyn - den vyn du har uppe i medlemsfliken
  • Alla fält - all information i medlemsregistret
  • Adressetiketter - här kan enkelt ladda ner en lista med namn och adress
  • Observera att det finns en skilld option för att ladda ner e-post adresser