Flytta ditt medlemsregister till Desky

Instruktioner för hur din excel fil behöver se ut för kunna importas till Desky

Flytta ditt medlemsregister till Desky

Kontakta support@desky.fi för flytt av ditt nuvarande medlemsregister

  • Varje fält som finns på ett medlemskort bör ha en egen kolumn i din Excel-fil. Det innebär att förnamn och efternamn bör finnas i egna kolumner liksom postnummer och ort.
  • Varje rad i filen bör vara en person eller organisation. Om det gäller en organisation kan organisationsnamnet finns i en egen kolumn.
  • För att en person ska räknas som en medlem bör den ha förnamn, efternamn och adress eller hemort. De poster som saknar dessa kommer att räknas som kontakter.
  • Även specialtecken som t.ex. &-tecken, citations-tecken eller semikolon bör man undvika.
  • En annan sak att kontrollera i Excel-filen är formateringen på cellerna. T.ex. postnummer kräver förnollor, så enklast är det om alla celler anges som text. Många kalkylprogram ändrar dethär automatiskt när de märker att datan är numerisk.
  • Special-fält som blir egenskaper bör även finnas som egna kolumner (sist dvs. längst till höger).