Avancerad sök

Det går att söka mer avancerat i Medlemmar-listan. Du gör sökningar med tecken i kolumnernas sökfält.

Utropstecken

"!" betyder "inte" eller "inget"

Exempel:

 • Sök på !, skriv ! i sökfältet och tryck Enter.
  Alla tomma fält listas.
 • Sök på !Andersson
  Ger träffar på efternamn som inte är Andersson.
 • Sökning på !!
  Betyder då i sin tur "inte inget" och listar fält som har ett värde och således inte är tomma.

Intervall

Nyckelordet MELLAN kan användas för att söka på ett intervall. Det söker från och med något till och med något.

Exempel:

 • Genom att söka på "MELLAN 1980 OCH 1990" på födelseår betyder att resultatet är från och med 1980 till och med 1990.
 • Genom att söka på "MELLAN A OCH D" på efternamn kommer att returnera alla efternamn som börjar på a, b och c.
 • Sökningen kan även kombineras med *.
   

Observera att beroende på om fältet är text eller siffror så kommer sökningen att fungera olika. Det har delvis att göra med hur fältet sorteras.