Medlemskontorgrupper

07.10.2021 kl. 16:17
Här kan du läsa om hur man kan organisera medlemskontor i olika grupper.

För att hantera grupper går du in på Medlemskontor under Administrera och klickar sedan på Hantera grupper.

För att lägga till en grupp klickar du på Lägg till grupp, anger ett namn på gruppen och klickar sedan spara.

För att lägga till ett medlemskontor i en grupp klickar du på plus ikonen.

Klicka på pennan för att redigera gruppens namn.

 

Gruppens egna sidan öppnar du genom att klicka på gruppens namn. Här kan du redigera vilka kontor som är med i gruppen genom att använda funktionerna gruppmedlem, gruppadmin och ta bort. Skillnaden mellan en gruppmedlem och en gruppadmin är att en gruppadmin har behörighet att komma åt de andra i gruppen.

 

OBS om du vill radera en grupp ta kontakt med support@desky.fi

Max Simons