Förbättrade utskick från webbsajterna och Desky

13.07.2021 kl. 11:17

Vi byter adress och system för e-postmeddelanden som skickas från webbsajternas moduler och Desky. Det gäller e-postmeddelanden till användare och administratörer som skickas från Desky och webbsajternas moduler Händelsekalender, Enkelt e-postformulär, formulärbyggaren, Platsbokning och många fler.

E-postmeddelanden skickas från den nya adressen noreply-webform@desky.fi. E-postsystemen på Desky är också förnyade men avsändaradressen noreply@desky.fi förblir den samma.

Förbättringen görs för att speciellt Google har skärpt sina regler för vad som anses vara skräppost.

Vi utför förbättringsarbetet under sommaren.

Adressförändringen gäller inte medlemsutskick och fakturor per e-post från Desky.