Lista på obetalda avgifter

Läs hur du enkelt får en lista på obetalda avgifter.
  • Navigera till Faktura fliken och klicka på Visa reskontra ikonen för den faktura du vill jobba med

  • En vy med alla kort som blivit fakturerade öppnas. Gå till kolumnen längst till höger. Under kolumnrubriken finns en rullgardin (dropdown). 
  • Läs hur du filtrerar och sorterar en vy
  • Läs hur du laddar ner en vy.