Kryssa för betalda fakturor

Läs hur du kan ladda upp kontoutdrag för att automatiskt kryssa för betalade fakturor eller hur du gör det manuellt.

Under fliken Fakturor kan man automatiskt kryssa av betalade fakturor. Det sker genom att man laddar upp en .XML-fil som hämtats från föreningens nätbank. För att få filen från nätbanken krävs att kontot är ett organisationskonto.

Kryssa automatiskt för alla fakturor på en gång

  • Klicka på knappen referensbetalningar enligt bilden nedan
  • Laddda upp .XML-fil
  • gå vidare och klicka "OK", då kryssas fakturorna av och samma rapport levereras till din e-postadress.

Kryssa automatiskt för enskild faktura

  • Klicka på knappen ladda upp enligt bilden nedan
  • Laddda upp .XML-fil
  • gå vidare och klicka "OK", då kryssas fakturan av och samma rapport levereras till din e-postadress.

Kryssa för manuellt

  • Vill du kryssa av fakturor manuellt klickar du på Visa reskontra enligt bilden.
  •  I reskontran kan du klicka antingen på "stäng"-ikonen (X) för obetald eller "bocka av"-ikonen (V) för betald.
  • Om man håller muspekaren på en ikon kommer en liten beskrivning på vad den betyder.
  • Man kan även klicka på referensnummret för att ange om fakturan är betald, obetald eller makulerad. I den rutan kan man även ange vilken summa som har betalats, om man har kryssat av fakturorna genom att ladda upp bankens fil kommer den summan automatiskt.