Webbsajt

Det är via den fliken du kan logga in som administratör till Digistoff.

Webbsajten-fliken kan ha skillda rättigheter i Desky. Så behöver man inte logga in och uppdatera hemsidan så behöver man egentligen inte bry sig om denhär fliken alls och behöver inte ens ha tillgång till den.

Men om man har en inloggning till hemsidan och vill att man direkt från Desky ska komma in som administratör på Digistoff. Så ska man alltså skapa sig en admin-användare i Digistoff som har samma e-postadress som Desky inloggningen (lösenordet behöver inte vara samma). Desky släpper inte automatiskt in personer till att redigera hemsidan utan man måste ha rätt att logga in där också.

Som oinloggad kan alla surfa på webbsajten men för att logga in behöver man ha ett konto.