Lägg till en kollega

08.10.2021 kl. 13:48
Hur du lägger till en kollega och bestämmer vilka behörigheter du vill ge hen.

 Klicka på 'Lägg till kollega' uppe i högra hörnet.

Lägg till din kollegas e-post

Varje kollega måste ha en fungerande e-postadress eftersom inbjudan med inloggning skickas till den e-postadress man anger.

Vi rekommenderar att en kollegas e-postadress är personlig, inte en e-postlåda som fler personer läser. Funktioner som Meddelanden, Dokument-rättigheter, behörigheter till program och Glömt lösenord fungerar inte som planerat ifall e-postlådan inte är personlig.

Välj vilken roll kollegan får

I Desky finns det två olika roller som kan förknippas med en kollega; Kollega och Administratör.

Rollen Administratör ger automatiskt fulla rättigheter till alla program, medan rollen Kollega möjliggör att man kan begränsa hurudan åtkomst kollegan ska ha till olika program.

Spara

När e-postadress, roll och programåtkomst har angetts klickar man på Spara. Om det är frågan om en ny användare skickas ett automatiskt e-postmeddelande ut med inloggningsinstruktioner. Om det är frågan om en existerande e-postadress i Desky uppdateras uppgifterna.

 

 

 

Max Simons