Skicka faktura

Läs hur du kan skicka fakturor till alla eller endast vissa medlemmar.

Skicka en faktura

  • Navigera till Medlemmar fliken i medlemsregistret.
  • Klicka på en färdig eller skapa en ny vy. Läs mera om vyer här. 
  • Klicka på Fakturera nere på sidan. Observera att fakturan skickas endast till de medlemmar du har framme i vyn då du klickar Fakturera.

 

Välj faktura

Välj den faktura du vill skicka genom att klicka på Välj faktura. Det går också att skapa nya fakturor via den här sidan. Nu ser du ett sammandrag över hur många medlemmar som faktureras, och vad priset för fakturautskicket kommer att vara.

 

  • Här är ett exempel på en faktura